Algemene voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN:

Alle facturen van Traiteur Culinesse BVBA zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, tenzij een andere vervaldatum op de factuur is aangeduid.

Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, worden de prestaties van Traiteur Culinesse BVBA van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling geschorst, en zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest worden aangerekend van 1 % per maand. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 15 % over het netto-factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van € 25.

Voor alle rechtsgedingen en geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Indien wij een levering doen, vragen wij om een contante betaling bij levering.
Annuleren kan kosteloos tot 1 week op voorhand. Nadien wordt een annulatiekost aangerekend.
Aanpassen van uw bestelling kan tot 1 week op voorhand.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x